Konkurs wielkanocny

Samorząd Uczniowski ogłasza szkolny konkurs na stroik wielkanocny. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: przedszkole i klasy O – III  oraz klasy IV –VI.

Prace należy składać do 10 kwietnia 2017 roku u wychowawców klas. Rozdanie nagród odbędzie się 12.04.2017 r. na akademii świątecznej.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Konkurs wielkanocny została wyłączona

Zaproszenie

Zarząd Stowarzyszenia „Niwka Dzieciom” zaprasza do udziału w Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków, które odbędzie się  30.03.2017 r. o godz. 1700 w budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Niwce.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Zaproszenie została wyłączona

Międzynarodowy Dzień Liczby „Pi”

Każdego roku 14 marca na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Liczby Pi. Uczniowie klas IV -VI naszej szkoły również świętowali tego dnia pod hasłem „Niesamowita Liczba”. Obchody tego święta zaczęliśmy od prezentacji multimedialnej dotyczącej liczby – bohaterki dnia. Następnie dzieci rozpoczęły trzy – etapową rywalizację konkursową w trzyosobowych grupach. W pierwszej części uczniowie wykazywali się wiedzą dotyczącą liczby Pi. Następna część sprawdzała pamięć – uczniowie podjęli próby zapamiętania jak największej liczby cyfr rozwinięcia dziesiętnego ludolfiny. Ostatnie zadanie polegało na wypisaniu wyrazów zawierających słowo „Pi”. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą i pomysłowością.

I miejsce w konkursie otrzymali: Łucja Baj kl. V, Martyna Siwiak kl. VI, Damian Ptaśnik kl. V.

II miejsce w konkursie otrzymali: Mateusz Gajowy kl. IV, Karolina Chojna kl. VI, Arkadiusz Kukułka kl. VI.

III miejsce w konkursie otrzymali: Julia Seremet kl. VI, Kinga Padło kl. VI,  Jakub Zieliński kl. IV.

(A.Światłowska)

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Międzynarodowy Dzień Liczby „Pi” została wyłączona

Podziękowanie

Składamy serdeczne podziękowania pani Halinie Król za przyłączenie się do akcji pt. „Cała Polska Czyta Dzieciom” i podarowanie wychowankom przedszkola „Księgi najpiękniejszych bajek”. 

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Podziękowanie została wyłączona

Konkurs plastyczny

Samorząd Uczniowski ogłasza Konkurs Plastyczny dla dzieci  pt. „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”.

Organizator konkursu: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Cele konkursu:

  • promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w następujących kategoriach wiekowych:

I grupa – klasy 0 – III szkoły podstawowej,

II grupa – klasy IV – VI szkoły podstawowej.

Zadaniem konkursowym jest

wykonanie pracy plastycznej w formacie A-3:           

  • w dowolnej technice,
  • na temat zapobiegania wypadkom dzieci związanych z obecnością w gospodarstwie rolnym substancji chemicznych, w tym przede wszystkim substancji żrących, paliw, chemicznych środków ochrony roślin, nawozów (szczególnie wapna palonego) i rozpuszczalników organicznych, a także substancji szkodliwych powstających w procesie produkcji rolniczej,
  • prace należy dostarczać do 27 marca 2017 roku do Łucji Baj.
Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Konkurs plastyczny została wyłączona

Wyjazdy na basen

Zachęcamy uczniów klas I-VI do udziału w lekcjach pływania (basen w Mościcach).

Chętni zapisują się u  pana Tomasza Wałaszka.

Wyjazd 1425 powrót około 1700 .

Najbliższe zajęcia: 22 i 29 marca br. 

Koszt wyjazdu – 8 zł 

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Wyjazdy na basen została wyłączona

Konkurs

W dniach od 1 – 30 marca 2017 roku w szkole organizowany jest Konkurs Plastyczny pt. „Kominiarz strażnikiem bezpieczeństwa Twojego domu”.

Uczestnikami konkursu mogą być wychowankowie przedszkoli oraz uczniowie klas I-III szkół podstawowych.

Uczestnicy przygotowują prace plastyczne przy wykorzystaniu dowolnych technik graficznych w formacie A4. Tematem prac powinny być ciekawe – pod względem historycznym, kulturowym, promocji zawodu lub ekologicznym – ujęcia pracy kominiarza.

Prace należy składać u wychowawców do 30 marca 2017 roku.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Konkurs została wyłączona